Простор

Простор

Сензорни кутак је мултифункционалан простор где деца уче од тренутка кад уђу до тренутка када одлазе. Простор је опремљен разноврсним материјалом за рад и едукативним играчкама за све узрасте.

Тим

Тим

Наш тим дефектолога је састављен од логопеда, олигофренолога, реедукатора психомоторике и физиотерапеута. Можемо да вам понудимо индивидуални и групни рад (2-4 деце).

Програм

Програм

Програми које смо осмислили омогућавају рану стимулацију деце. Наше радионице обогаћују искуства деце и проширују њихово знање чиме се побољшавају социјалне, когнитивне, емоционалне, говорно-језичке, сензорне и моторичке вештине.

u radionici 01
u radionici 02
u radionici 03
u radionici 04